Reklamace

040418_BlogPatchHole_JesseDa.2e16d0ba.fill-2048x480-c100

 

Jak postupovat u reklamace zboží?

Poškozené zboží zašlete na Burton Store Prague, Lidická 284/42, 150 00 Praha 5 s vyplněným reklamačním formulářem a společně s kopií daňového dokladu (faktury).

 

O odeslání reklamace nás prosím informujte e-mailem - info@store13.cz

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme (nejpozději do 30 dní).